Alina

Försäljningsvillkor

Gäller per 2008-08-01

Tillämplighet

Alina System AB:s försäljningsvillkor gäller från och med ovan angivet datum och ersätter tidigare av Alina System AB publicerade försäljningsvillkor.

Allmänna villkor

Samtliga priser i våra prislistor är angivna inklusive moms i fet stil och exklusive moms med normal stil. Alla priser där inget annat anges är exklusive frakt. Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och förändringar utom vår kontroll. Notera att offerter kan innehålla speciella avtal. Efter att kund har tilldelats behörighet att lägga order via Alina System ABs webshop ansvarar kunden fullt för alla transaktioner som görs via kundens behörigheter i Alina System AB: s webshop. Vid uppsägning eller spärr av användare gäller kundens skyldigheter till dess Alina System AB bekräftat uppsägningen skriftligt. Levererade varor förblir Alina System AB:s egendom till dess full likvid erlagts.

Prisändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering, t.ex. vid större förändringar i valutakurser. Lagerförda produkter levereras alltid till bekräftat pris och förändras priset för en lagerförd produkt mellan order och leverans, gäller priset som lämnats i Alina System AB: s orderbekräftelse. För produkter som vid orderläggning ej finns disponibla i lager, gäller orderbekräftat pris med reservation för prisjusteringar från leverantör eller övriga omständigheter utom Alina System AB:s kontroll. Efter eventuell justering skall nytt pris godkännas av kund, i annat fall annulleras ordern.

Betalningsvillkor

För privatpersoner sker försäljning i butik med kontant betalning, kontokort eller avbetalning, försäljning via Alina System AB webshop sker mot faktura, Kortbetalning Visa eller Mastercard genom Nets som uppfyller kraven för PCI-certifiering. Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som normalt förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson. Försäljning till stat, kommun och landsting sker som regel mot faktura som förfaller trettio (30) dagar från fakturadatum. För försäljning till omyndig eller minderårig krävs målsmans skriftliga godkännande. Vid betalningsdröjsmål utgår en årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med tjugotre (23) % från förfallodagen samt en påminnelseavgift om femtio (50) SEK. Anmärkningar mot utsänd faktura skall ske inom 15 dagar.

Leverans

Bekräftade beställningar före klockan 16.00 på lagerförda produkter skickas med posten som regel samma dag. Orderbekräftelse skickas endast per e-post och då till den adress du angivit på ordern. Leveranstid på lagerförda varor är 1-2 vardagar. Väljer du att hämta i Alina butik där vara inte finns lagerförd, ligger leveranstiden normalt på 3-8 arbetsdagar. Skräddarsydda datorsystem har normalt en leveranstid på 3-8 arbetsdagar. Avvikelser från ovanstående kan dock förekomma vid högre arbetsbelastning. Skulle leveranstiden överskrida uppgiven maximal leveranstid har du som privatperson rätt att häva köpet och i de fall där produkten eller produkterna är förskottsbetalade även rätt att få full återbetalning inom tjugo (20) dagar. Vid köp av ej lagerförda eller restnoterade produkter kan uppgift om maximal leveranstid ej lämnas då detta ligger utom vår kontroll. Skulle leveranstiden bli orimligt lång eller given leveranstid ej visat sig vara korrekt har du som privatperson rätt att häva köpet och i de fall där produkten eller produkterna är förskottsbetalade även rätt att få full återbetalning inom tjugo (20) dagar.

Leverans sker för privatperson normalt genom avhämtning eller med Postens Postpaket, fritt vårt lager. För företag sker leveranser normalt genom avhämtning eller med Posten Företagspaket 16:00, fritt vårt lager. Annan speditör kan användas efter överenskommelse.

Försändelser levereras endast inom Sverige.

Din beställning levereras till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20 kg. Kollin med vikt mellan 20-35 kg lämnas på postterminal eller åkeri. Pall eller gods med vikt över 35 kg lämnas på tunggodsterminal. Observera att hemkörning inte ingår i fraktpriset för postpaket.

Bor du längs lantbrevbärarlinje kan du ej beställa varor med Hempaket.

Fraktkostnad

Frakt tillkommer på samtliga order. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid orderläggning av ordern då det framgår om varan kan skickas med postpaket eller måste levereras på pall.

För leverans med Postens Postpaket eller Postens Företagspaket 16:00 debiteras fraktkostnader enligt särskild fraktprislista. Uppgifter om kostnad för andra typer av leveranser (t ex bud) lämnas av säljare då dessa priser varierar beroende på leveransadressen.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej lösts ut och ej avbeställts utan gått i retur till Alina System AB debiteras kostnad för frakt tur och retur samt en avgift på 200 kr inklusive moms för att täcka Alina System AB:s hanteringskostnader.

Transportskada

Alina System AB ansvarar ej för skador eller förlust av gods som uppstått under transport. Vid transportskada skall mottagaren omedelbart göra en reklamation med begäran om ersättning direkt hos transportören.

Transportskada (privatperson)

Transportskadad produkt skall omgående returneras till Alina System AB för åtgärd. Privatpersonen ombedes kontakta Alina System AB på telefon 018-12 90 90 och uppge order- eller fakturanummer för att få ett returnummer och en returfraktsedel. Vid återsändandet skall faktura/följesedel vara bifogad och tydligt uppmärkt med returnummer. Varan skall vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex wellpappkartong). Transportskadeärenden som inkommer till Alina System AB utan godkänt ytteremballage (t ex i kuvert) returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för åtgärd.

Öppet köp

För vara ur det ordinarie sortimentet vars originalförpackning och i förekommande fall diskett/cd-konvolut, toner/bläckpatron eller annan förbrukningsmaterial, ej brutits eller på annat sätt skadats eller använts, accepterar Alina System AB återköp under sju (7) dagar från fakturadatum. Varor där originalförpackningen förstörts eller försvunnit, komponenter saknas eller när varan är använd återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för programvaror vars plombering eller försegling (med försegling avses även t ex serienummer) brutits eller för produkter specialbeställda för kundens räkning.

Vid återköp efter köp på postorder så ska felanmälan göras på hemsidan (under kundtjänst/returanvisningar). Om köpet gjorts i någon av våra butiker så skall kund kontakta Alina System AB på telefon 018-12 90 90 och uppge order- eller fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Vid återsändandet skall returfrakten vara betald samt med faktura/följesedel bifogad och tydligt uppmärkt med returnummer. Varan skall vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex wellpappkartong). Returer som inkommer till Alina System AB utan godkänt ytteremballage (t ex i kuvert) returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för återköp.

Återköpet är godkänt först när Alina System AB mottagit produkten och funnit den insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal

Konsument har på sätt som lagen (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Alina System AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (eller i tillämpliga fall inom 7 arbetsdagar) från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte förbrukningsvaror, datorprogram, ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill du använda dig av ångerrätten rekommenderas du att kontakta Alina System AB:s kundtjänst på e-post till kundtjanst@alina.se eller via Alina System AB:s hemsida på www.alina.se och uppge order- eller fakturanummer för att få ett tilldelat returnummer för retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet. Alina System AB står inte för returkostnaden vi tillbaka skickande av vara.

Varan skall förpackas väl (lämpligen i samma emballage som den skickades från Alina System AB), eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut.

Varor som levererats på pall (LCD-TV, Plasma-TV och liknande) måste, om de returneras, lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten. Returen är godkänt först när Alina System AB mottagit produkten och funnit den insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Reklamation (privatperson)

I enlighet med svensk lagstiftning har privatperson rätt att reklamera varor som var felaktiga vid överlämnandet av varan inom två (2) år från inköpsdatum. Från och med 1 april 2005 är reklamationstiden förlängd till tre (3) år. Detta gäller varor som köpts från och med detta datum. Meddelande om reklamation skall lämnas till Alina System AB inom två (2) månader från det att felet upptäckts. Fel som uppstår inom sex (6) månader från inköpsdatum anses vara ursprungliga. Sker reklamation inte inom två (2) år från inköpsdatum förlorar privatpersonen rätten att reklamera varan.

Om en vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall du reklamera till Alina System AB inom skälig tid samt på visst sätt returnera varan. Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de skall samt att de har de egenskaper du förväntar dig.

Vid reklamation, kontakta Alina System AB:s kundtjänst via e-post till kundtjanst@alina.se eller via Alina System AB:s hemsida på www.alina.se och uppge order eller fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer samt en förbetald fraktsedel för återsändande av produkten. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återsändandet av varan. I de fall där tillverkaren tillhandahåller egen support och garantiservice kan Alina System AB rekommendera att i reklamationsärenden hänvisa kund direkt till respektive tillverkares support eller av tillverkaren anvisad servicepartner.

Observera att erhållande av returnummer och fraktsedel ej är att likställa med godkänd reklamation. Med användande av det av Alina System AB erhållna returnumret bör varan tillställas Alina System AB inom 14 dagar från meddelandet av returnummer.

Returer bör lämplingen återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund. Alina System AB kontrollerar/testar insända varor i enlighet med din felbeskrivning, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinnes vara felfri debiteras felsökningsavgift enligt gällande prislista för att täcka Alina System AB:s kostnader för returen.

Varor som levererats på pall (LCD-TV, Plasma-TV och liknande) måste, om de returneras, lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten.

Transportskada bör anmälas samma dag som du tar emot leveransen till Posten via telefon 020-23 22 21 och till Alina System AB via e-post: kundtjanst@alina.se. Du skall under inga omständigheter lösa ut ett paket som ser skadat ut, även om du tror att innehållet är oskadat! Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till Alina System AB och Posten enligt ovan.

Garanti

Garantitiden skiljer sig åt mellan olika produkter, detta specificeras i produktinformationen. Garantiärenden hanteras olika beroende på varans art. I vissa fall hanteras garantiärenden av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. I andra fall hanteras garantiärenden av Alina System AB direkt. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker. Du når oss via e-post, kundtjanst@alina.se

Om produkten inte fungerar vid uppackning skall varan omedelbart returneras, för utbyte eller kreditering enligt kundens önskemål. Anspråk kan aldrig göras senare än sju (7) dagar efter leveransdatum, vid retur skall produkten returneras komplett i nyskick, inklusive alla kartonger, drivruter, kablar, programvara och dylikt.

Ingen garanti lämnas normalt på mjukvara eller följdfel, som orsakats av felaktig eller defekt mjukvara och/eller datamedia, så som CD-, DVD-skivor eller disketter. Garanti lämnas heller ej på produkter som hanterats felaktigt eller på annat sätt ej används på anvisat sätt.

Vid återsändandet skall kund kontakta Alina System AB på telefon 018-12 90 90 och uppge order- eller fakturanummer för att få ett returnummer och returfraktsedel. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt garantiärende. Vid återsändandet skall returfrakten vara betald samt med faktura/följesedel bifogad och tydligt uppmärkt med returnummer. Varan skall vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex brun wellpappkartong). Garantiärenden som inkommer till Alina System AB utan godkänt ytteremballage (t ex i kuvert) returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för garantiåtgärd.

Garanti ges först när Alina System AB mottagit produkten och funnit den insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Ansvar för fel

Föreligger det fel som Alina System AB ansvarar för, åtar sig Alina System AB att avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller i vissa fall att återbetala köpeskillingen. Alina System AB äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till en av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande i de fall där tillverkaren åtagit sig att för Alina System AB:s räkning avhjälpa fel i en vara. Ytterligare rättigheter för kund kan åberopas av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantiåtaganden.

Alina System AB: s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Alina System AB åtar sig således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex inkompabilitet, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete, skadebringande egenskaper eller annan ekonomisk skada.

Ansvar för fel (privatperson)

Föreligger det fel som Alina System AB ansvarar för, åtar sig Alina System AB att avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller i vissa fall att återbetala köpeskillingen. Alina System AB äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till en av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande i de fall där tillverkaren åtagit sig att för Alina System AB:s räkning avhjälpa fel i en vara. Ytterligare rättigheter för kund kan åberopas av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantiåtaganden.

Kunden har rätt till ersättning för de kostnader som kan ha uppstått i samband med reklamation. Kunden har även rätt till ersättning för de eventuella förluster eller mera betydande olägenheter och besvär som har uppstått i samband med fel eller dröjsmål. För att erhålla ersättning måste du visa att varan är felaktig eller avlämnats för sent och att du verkligen tillfogats en förlust. Du skall som kund vidta rimliga åtgärder för att begränsa din förlust samt försöka hålla nere kostnaderna som uppstår i samband med reklamationen.

Övriga villkor

Alla produkter som saluförs av Alina System AB kan användas i Sverige och har svensk manual i antingen tryckt eller digital form.

Om tvist skulle uppstå mellan Alina System AB och privatperson följer Alina System AB alltid ARN:s rekommendationer.

Copyright © Alina 1997-2021

Vi försöker alltid kontrollera att produktspecifikationer, bilder, lager och annan information är korrekt. Trots detta kan det förekomma fel.

Hjälp oss bli bättre, vi är alltid intresserade av dina synpunkter!

Visa på egen sida
0
0